شرکت پارس گواه گستر

استانداردهای تشویقی

استانداردهای تشویقی

محصولات گواهی شده براساس استاندارد تشویقی در تولید کشاورزی را با عنوان “محصولات گواهی شده” می‌شناسیم که در دسته‌بندی و نام گذاری عمومی محصولات ، در دسته محصولات سالم قرار می‌گیرند.

استاندارد تشویقی در تولید محصولات کشاورزی با همکاری سازمان ملی استاندارد تصویب شده است که براساس آن مرجع ذیصلاح  -وزارت جهادکشاورزی- انطباق شرایط تولید را براساس الزامات این استاندارد بررسی و با همکاری کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی مستندات آن را تکمیل نموده و جهت صدور تاییدیه به یک نهاد بازرسی-گواهی کننده دارای تاییدصلاحیت ارسال می گردد.

مراحل کلی اجرایی کردن شرایط دریافت گواهینامه طبق استاندارد تشویقی بدین شکل است که واحد های تولیدی(گلخانه، باغ، مزرعه) تحت نظارت کارشناسان کلینیک‌های گیاه‌پزشکی مستقر در هر منطقه اقدام به تولید محصول کرده و محصول تولید شده توسط کارشناس کلینیک با نظارت مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آن استان ، به آزمایشگاه‌های مرجع استاندارد جهت تعیین میزان باقیمانده سموم، عناصر سنگین ونیترات ارسال می‌شود. بعد از تایید سلامت محصول و صدور کد رهگیری ۱۶ رقمی، برای بهره بردارتشکیل پرونده ، نتایج آزمایشات به همراه سایر مستندات به شرکت بازرسی-گواهی کننده دارای تاییدصلاحیت ارسال و پس از بررسی های لازم ، گزارش نهایی جهت صدور یا عدم صدور گواهینامه مربوطه (پروانه استاندارد تشویقی) توسط شرکت بازرسی-گواهی کننده به اداره استاندارد استان ارسال خواهد شد.

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور گواهی‌نامهبراساس استانداردها و قوانین معتبر ملی و بین‌المللی برای کلیه محصولات ارگانیک ، محصولات سالم (عملیات خوب کشاورزی) و محصولات طبیعی و محصولات گواهی شده براساس سایر استانداردهای اجتماعی، حمایتی و محیط زیستی بخصوص استاندارد تشویقی در تولید محصولات کشاورزی  را فراهم نموده است.

خواهشمند است تا هرگونه درخواست خدمات را از طریق صفحه “ارتباط با ما” در میان گذارید.