شرکت پارس گواه گستر

صدور گواهی بین المللی

صدور گواهینامه بین المللی

گواهی نامه ها در سطح بین الملل نخست با توجه به قانون-استاندارد مورد نظر و با درنظرگرفتن نوع-طبقه بندی تولیدات تقسیم بندی می شود.

در سطح بین الملل تقسیم بندی های جغرافیایی در انتخاب و استفاده از امکانات قابل استفاده برای عرضه محصولات دارای گواهینامه بین المللی نقش بسزایی دارد. در تقسیم بندی های جغرافیایی، برخی کشورها یا گروهی از کشورهای عضو یک اتحادیه – بعنوان مثال اتحادیه اروپا- قوانین واحدی را برای محصولات گواهی شده تصویب کرده اند و فقط محصولات دارای گواهینامه معتبرِ منطبق بر الزامات آن قوانین امکان ثبت در گمرک، ورود و عرضه در آن کشورها را خواهند داشت. در این رابطه قانون ارگانیک اتحادیه اروپا – که از دهه نود میلادی تصویب و متعاقبا” به تایید کشورهای عضو در اتحادیه رسیده است – مثالی روشن از نحوه مرز بندی های جغرافیایی در رابطه با محصولات گواهی شده است !

در بخش محصولات حاصل از کشاورزی ارگانیک ، پس از ثبت پروژه و متعاقبا” انجام کلیه مراحل کنترل و بازرسی ، صدور گواهینامه بین المللی ارگانیک برای کلیه محصولات کشاورزی امکان پذیر خواهد بود. البته پوشش گواهی نامه صادره میتواند “زنجیره تولید تا عرضه” یا بخشی از آن را در برگیرد. این محصولات ارگانیک براساس الزامات مندرج در قوانین یا استاندارد درخواستی گواهی شده و امکان برچسب گذاری و عرضه در یک یا چند بازار بین المللی را خواهند داشت. بعنوان مثال محصولات دارای گواهی نامه ارگانیک اتحادیه اروپا ، امکان عرضه در کلیه کشورهای اروپایی ، در بیشتر کشورهای آسیایی ، در قاره آمریکا (تحت شرایط خاص لیبل گذاری) را داشته ولی امکان عرضه به عنوان محصول ارگانیک در بازارهای کشور ژاپن را نخواهند داشت

در بخش محصولات حاصل از عملیات خوب کشاورزی (Global G.A.P) ، پس از ثبت پروژه مراحل کنترل و بازرسی براساس چک لیستهای مربوطه قابل انجام ودر آخر صدور گواهی نامه “محصولات سالم – G.A.P” صرفا برای بخش تولید قابل انجام است. این محصولات سالم با عنوان محصولات  G.A.P در بسیاری از کشورها شناخته شده اند که براساس الزامات استانداردهای Global G.A.P گواهی شده و امکان لیبل گذاری و عرضه بخصوص از طریق فروشگاههای زنجیریه ای بین المللی را خواهند داشت. البته از چند سال گذشته عمده فروشگاه های زنجیره ای بین المللی یزرگ از جمله REWE , LIDL , EDEKA , WALMART , NETTO و … داشتن گواهینامه Global G.A.P  را بعنوان پیش شرط اجباری برای عرضه بسیاری از محصولات اعلام کرده اند.   

داشتن گواهینامه های معتبر گامی مطمئن در راستای اعتماد سازی در مسیر توسعه تولید تا عرضه محصولات ارگانیک و سالم خواهد بود.