شرکت پارس گواه گستر

متخصصین پارس گواه

در تاسیس شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) بدور از هرگونه تعصبات کورکورانه و با برنامه ریزی متکی بر واقعیت ، یکی از اساسی ترین رسالتهای مدنظر بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد ایرانیِ آموزش دیده براساس استانداردهای روز بین المللی بوده است که خوشبختانه تا کنون تنها به یاری خداوند و با کار مستمر، این مهم محقق شده است.

در برنامه ریزی مدیریتی و سازمانی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) اعتماد و تکیه بر نیروهای متخصص بومی نه تنها بعنوان گامی بلند در راستای اشتغال زایی و عدم وابستگی صرف به متخصصین خارجی بلکه با آرمان صادرات خدمات تخصصی توسط نیروهای مجرب ایرانی دیده شده است. این مسیر ابتدا با شناسایی و انتخاب فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی (بخصوص گرایش بوم شناسی) از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی شروع و در ادامه با برگزاری دوره های آموزشی تئوری-عملی در سطوح ملی و بین‌المللی پیگیری شده است.

خروجی این فرآیند زمان بر و نسبتا” پرهزینه ، بازرسان تاییدشده برای بازرسی در سطوح ملی و بین‌المللی است که بخشی مهم از بدنه فنی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) را تشکیل می دهند.

مطمئنا” رسیدن به سطحی که بتوانیم تنها از نیروی تخصصی و بازرسان ایرانی استفاده کنیم نیازمند صبر، کار مستمر و برنامه ریزی مدون می باشد که این امر بعنوان یکی از اصولی ترین باورها در تمام سطوح شرکت بازرسی پارس گواه‌ (PARS Cert. Co) در حال پیگیری و انجام است.