شرکت پارس گواه گستر

گواهی نامه انطباق

گواهینامه انطباق (cc)

بررسی و صدور گواهی نامه انطباق (Confirmation of Compatibility = CC) صرفا” برای دو دسته از محصولات امکان پذیر است که در این بخش به تفسیر آن پرداخته خواهد شد.

  • واردات و عرضه محصولات ارگانیک خارجی ؛

کلیه محصولات دارای گواهینامه ارگانیک معتبر از یک نهاد بازرسی-گواهی کننده بین المللی که فاقد نمایندگی رسمی در ایران باشد ، جهت واردات یا عرضه با عنوان “ارگانیک” در بازار داخلی می بایست از یک شرکت بازرسی-گواهی کننده دارای تاییدصلاحیت رسمی در ایران گواهی نامه انطباق (CC) دریافت نماید. واضح است که هزینه های صدور گواهی نامه انطباق ، به هیچ عنوان با هزینه های یک دوره کامل کنترل ، بازرسی و صدور گواهی‌نامه قابل مقایسه نبوده و معمولا” بسیار ناچیز است.

  • نهاده ها و افزودنی های مجاز در کشاورزی ارگانیک ؛

به طور معمول ، کلیه استانداردها و قوانین ارگانیک لیستی از نهاده‌ها و افزودنی‌های مجاز را برای اطلاع تولیدکنندگان منتشر می سازند. سایر نهاده ها اعم از انواع کودها ، سموم و … که در لیست استانداردها یا قوانین ارگانیک نیامده‌است بایستی از یک نهاد بازرسی-گواهی کننده دارای تاییدصلاحیت ، “گواهینامه انطباق” دریافت نموده باشد. براساس کلیه استانداردها و قوانین ملی-بین المللی ، بررسی و صدور گواهینامه های انطباق(CC) برای نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک فقط و فقط در حوزه اختیارات و وظایف شرکتهای بازرسی-گواهی می باشد و هرگونه ادعا از سوی سایرین (تولیدکنندگان نهاده ها ، انجمن ها ، تشکل‌ها و …) غیرقابل استناد و فاقد هرگونه اعتبار خواهد بود.

به هرحال شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) به کلیه عزیزان تولیدکننده پیشنهاد می‌نماید تا قبل از هرگونه استفاده از نهاده ها و افزودنی های مورد نیاز ، رسما” مجاز بودن آن را از واحد‌فنی این شرکت بازرسی استعلام فرمایند.

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) بعنوان یک نهاد بازرسی و گواهی کننده ، طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور گواهی نامه را براساس استانداردها و قوانین ارگانیک در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم نموده است که بررسی و صدور گواهی نامه انطباق (CC) در کمترین زمان ، بخشی از آن است.

خواهشمند است تا هرگونه درخواست خدمات را از طریق صفحه “ارتباط با ما” در میان گذارید.