شرکت پارس گواه گستر

شرکت های همکار

شرکت های همکار پارس گواه

تیم مدیریتی و برخی اعضای تیم فنی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) سابقا” مسئولیت شعبه رسمی یکی از شرکتهای معتبر بازرسی و گواهی اروپایی در ایران را برعهده داشتند که متاسفانه طی سالهای 1391 و 1392 ادامه همکاری و فعالیت شعبه تحت الشعاع برخی مسائل فرامنطفه‌ای از جمله تحریم‌ها و همچنین سایر مشکلات داخلی (!) معلق شده بود. تعلیق اجباری فعالیت ها و سرویس‌دهی ، نه تنها افراد دخیل در این همکاری بین المللی بلکه بسیاری از تولیدکنندگان دارای گواهینامه‌های بین المللی از شرکت‌‌BCS  آلمان را نیز متضرر ساخت .

با توجه به امکانات موجود ، سابقه حرفه ای و منش تعامل گرایانه پارس گواه ، از ابتدای سال 1393 و در پی چند دور مذاکرات فشرده با شرکت KIWA-BCS Oeko Garantie GmbH  آلمان ، پس از حصول توافقات فی مابین شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) با انعقاد قرارداد رسمی بعنوان نمایندگی انحصاری  و بازرسی شرکت BCS آلمان در ایران ادامه همکاری‌های قبلی را از سرگرفت. البته در شکل جدید همکاری ، خوشبختانه عوامل منفی که سابقا” باعث تحمیل هزینه های گزاف شده‌بودند کاملا” حذف و اقدامات لازم جهت کاهش هزینه سرویس‌دهی به تولیدکنندگان ایرانی در کنار جذب یارانه های ممکن میسر شد.

همچنین با توجه به اعتبار بین المللی و امکانات موجود ، شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در جهت تسهیل سرویس‌دهی برخی از شرکتهای بازرسی و گواهی کننده بین المللی در ایران ، بعنوان معتمد و در قالب “شرکت بازرسی همکار”  فعالیت های گسترده ای را در حال انجام و پیگیری دارد.