شرکت پارس گواه گستر

صدور گواهی نامه

صدور گواهینامه ارگانیک و گپ

بطور کلی صدور گواهینامه آخرین مرحله از فرآیند بازرسی و بعنوان اعلام رسمی نتیجه نهایی حاصل از اجرای تمامی مراحل کنترل ، بازرسی و ارزیابی یک پروژه می باشد

شاید در نگاه اول این مرحله بسیار ساده به نظر برسد ولی نحوه صدور گواهی نامه و مندرجات و جزییات آن از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در چارت سازمانی بخشی مجزا بنام “واحد صدور گواهی نامه” را در زیرمجموعه مدیریت فنی تعریف کرده است که این مرحله بسیار مهم نیز با دقت عمل کافی بانجام برسد.