شرکت پارس گواه گستر

گواهینامه بین المللی

گواهینامه و مجوزهای بین المللی پارس گواه

صلاحیت کلیه شرکتهای بازرسی که در سطح بین المللی فعالیت دارند بایستی توسط یک نهاد رسمی بین‌المللیِ تایید اعتبار بررسی ، ارزیابی و نهایتا” پس از دریافت مجوز یا گواهینامه تاییدصلاحیت فعالیت خود را آغاز نمایند ، درغیراینصورت شروع فعالیت به هر عنوان غیرقانونی خواهد بود !

شرکتهای بازرسی ایرانی ، در دو حالت امکان اجرای عملیات بازرسی در سطوح بین المللی را خواهند داشت. اولین راه ، انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری (بهمراه تنفیذ اختیارات بازرسی) با یکی از شرکتهای بازرسی- گواهی کننده بین‌المللی و البته معتبر است. راه دوم ، سرمایه گذاری برای درخواست مجوز از یکی کانالهای بین الملل مثلا  “شورای کشورهای ثالث در اتحادیه اروپا” می تواند باشد که راهی بسیار طولانی و با توجه به شرایط حال حاضر ، تا حدودی دور از دسترس است !

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در سطوح بین المللی ، پس از  انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری با یکی از بزرگترین شرکتهای بازرسی و گواهی اروپایی و متعاقبا” انجام ارزیابی های مربوطه، اجازه ارائه خدمات بازرسی در سطوح بین‌المللی و به عنوان “واحد بازرسی” شرکتهای بازرسی-گواهی کننده اروپایی را دریافت کرده است.

در این رابطه شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) از سال 2014 میلادی فعالیت خود را مجددا” بعنوان نماینده انحصاری شرکت BCS Oeko Garantie GmbH  آلمان در ایران ثبت و شروع نمود.

امکان ارائه طیف گسترده ای از خدمات بازرسی و صدور گواهی‌نامه‌های بین المللی برای تولیدکنندگان ایرانی با سرعت عمل بالاتر و هزینه کمتر مهیا شده‌است.