شرکت پارس گواه گستر

GLOBAL G.A.P

در نگاه اولیه یک تفاوت بسیار بزرگ بین محصولات ارگانیک و محصولات سالم (عملیات خوب کشاورزی) به چشم می خورد و آن نوع محدودیت ها در استفاده از نهاده های مورد نیاز در تولید این محصولات است. براساس کلیه استانداردهای ملی-بین المللی ، در تولید محصولات سالم (عملیات خوب کشاورزی) استفاده از هرگونه نهاده حتی نهاده های شیمیایی مجاز می باشد ولی میزان ، زمان و رعایت دوره کارنس سموم مورد استفاده بایستی به دقت رعایت و ثبت گردد.

این محصولات سالم با عنوان محصولات  G.A.P در بسیاری از کشورها شناخته شده اند که براساس الزامات استانداردهای Global G.A.P گواهی شده و امکان لیبل گذاری و عرضه بخصوص از طریق فروشگاههای زنجیریه ای بین المللی را خواهند داشت. البته از چند سال گذشته عمده فروشگاه های زنجیره ای بین المللی یزرگ از جمله REWE , LIDL , EDEKA , WALMART , NETTO و … داشتن گواهینامه Global G.A.P  را بعنوان پیش شرط اجباری برای عرضه بسیاری از محصولات اعلام کرده‌اند.

تدوین و تصویب استانداردهای عملیات خوب کشاورزی همگی مبتنی بر پارامترهای امنیت ، کیفیت و ایمنی غذایی و عموما” براساس استانداردهای مربوطه از جمله  HACCP  (تجزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی) پایه گذاری شده است.

یکی از مهمترین اقدامات در تولید محصولات عملیات خوب کشاورزی ، انجام اصولی و ثبت کامل کلیه عملیات مورد نیاز در مراحل تولید تا برداشت و همچنین عملیات پس از برداشت محصولات می باشد.

استاندارد بین‌المللی گلوبال گپ (Global GAP. standards) 

حوزه های متفاوتی را پوشش می‌دهد که برای تولیدات موجود در ایران ، بخش های محصولات کشاورزی ، آبزی پروری ، دام پروری و خوراک دام از مهمترین آن محسوب می شود. براساس استاندارد بین المللی گلوبال گپ ، کلیه مراحل تولید محصولات عملیات خوب کشاورزی بایستی در قالب چک‌لیستهای تخصصی و توسط یک نهاد بازرسی کننده ثبت گردد. آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی بررسی و از طریق چک‌لیستهای مربوطه ثبت می‌گردد. نمونه برداری و دریافت آنالیزهای مورد نیاز از طریق آزمایشگاههای دارای گواهینامه تاییدصلاحیت 17025 ، یکی از مهمترین اقدامات اصلی در جهت انطباق وضعیت محصولات با الزامات استانداردهای بین المللی گلوبال گپ می باشد.

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) بعنوان یک نهاد بازرسی و گواهی کننده ، طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور گواهی نامه را براساس استانداردهای عملیات خوب کشاورزی در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم نموده است.

خواهشمند است تا هرگونه درخواست خدمات را از طریق صفحه “ارتباط با ما” در میان گذارید