شرکت پارس گواه گستر

محصولات گواهی شده

محصولات گواهی شده

جایگاه برخی محصولات کشاورزی تولید شده براساس الزامات استانداردهایی خارج از حوزه کشاورزی ازگانیک و GAP در دسته بندی و نام‌گذاری عمومی محصولات (ارگانیک ، سالم و طبیعی) تا حدودی غیرشفاف می باشد. این گروه را با نام “محصولات گواهی شده براساس سایر استانداردها” و به نوعی در زمره “محصولات سالم” می‌شناسیم.

به عنوان مثال محصولاتی که براساس استانداردهای تشویقی یا استانداردهای حمایتی مانند  FairTrade  گواهی شده اند در دسته بندی بالا قرار می گیرند.

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور گواهی‌نامهبراساس استانداردها و قوانین معتبر ملی و بین‌المللی برای کلیه محصولات ارگانیک ، محصولات سالم (عملیات خوب کشاورزی) و محصولات طبیعی و محصولات گواهی شده براساس سایر استانداردهای اجتماعی، حمایتی ، تشویقی و محیط زیستی را فراهم نموده است.

خواهشمند است تا هرگونه درخواست خدمات را از طریق صفحه “ارتباط با ما” در میان گذارید.