شرکت پارس گواه گستر

پارس گواه

گروه پارس گواه

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) با محدوده عمده  شرح موضوع فعالیت شرکت در زمینه کنترل ، بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی ارگانیک  و محصولات‌ عملیات خوب کشاورزی‌ (ایران گپ – Global GAP ) در کلیه مراحل اعم از تولید (کاشت-داشت-برداشت) ، فرآوری-بسته بندی تا عرضه (داخلی-صادرات) طبق استانداردها/قوانین ملی ایران و استانداردها/قوانین بین الملل و رسمی سایر کشورها از نظر رعایت و تطابق با اصول مربوطه به صورت یک شرکت مسئولیت محدود طی شماره 12588 در اداره ثبت شرکتهای استان کرمان به ثبت رسیده است.