شرکت پارس گواه گستر

موسسین و مدیریت

موسسین و مدیریت

با توجه به گستردگی ایران بزرگ و نیاز به شرکتهای بازرسی معتبر جهت گواهی محصولات ارگانیک-سالم ، گروه موسسین – متشکل از افرادی متخصص و مجرب – با توافق بر سرمایه گذاری طولانی مدت مادی و معنوی ، تصمیم به تاسیس و ثبت شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) گرفتند.

تیم مدیریت شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) ، متشکل از موسسین و همچنین افراد خارج از هیات مدیره می باشد که هریک به تنهایی دارای رزومه قابل تاُمل و تخصص های خاص در زمینه کاری محول شده هستند. یکی از اساسی ترین رسالتهای مدنظر، بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد ایرانیِ آموزش دیده براساس استانداردهای روز بین المللی بوده است که خوشبختانه تا کنون تنها به یاری خداوند و با کار مستمر، این مهم محقق شده است.

با تکیه بر نام بزرگ ایران و اعتبار ملی-بین المللی موسسین و مدیران شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) ، در راستای صدور گواهینامه های معتبر ملی-بین المللی و بعنوان اولین پیش نیاز جهت معرفی و عرضه محصولات ارگانیک-سالم ایران به بازارهای هدف ، در سطوح ملی و بین‌المللی گام های محکمی برداشته شده است. بعنوان برآیند قسمتی از این اقدامات ، می توان به ثبت و انتشار مجدد نام تعدادی از پروژه‌های صاحب نام ایرانی در لیست “تولید کنندگان گواهی شده براساس قانون ارگانیک اتحادیه اروپا (EU) ”  اشاره کرد.