شرکت پارس گواه گستر

بازرسی

بازرسی پروژه

بازرسی متشکل از مجموعه ای از فرآیندها است که در کنار یکدیگر منجر به اجرای عملیات بازرسی می گردند. اولین حلقه از زنجیره فرآیندهای بازرسی، تحت کنترل قرارگرفتن هر پروژه است و پس از آن تهیه و ارسال بموقع مستندات مربوط به پروژه از اهمیت بالایی در زمان بدی عملیات بازرسی برخوردار است. اجرای عملیات بازرسی هر پروژه تنها پس از ارسال و ثبت کلیه مستندات الزامی به واحد فنی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) امکان پذیر خواهد بود.

براساس قوانین بین المللی ، عملیات بازرسی به سه شکل کلی برنامه ریزی و اجرا می گردد؛

 

  • 1- عملیات بازرسی سالیانه

 

  • در کلیه استانداردها و قوانین ملی-بین المللی ارگانیک و سالم (عملیات خوب کشاورزی) ، اجرای حداقل یک مرحله عملیات بازرسی در سال “اجباری” است. تاریخ و زمان اجرای عملیات بازرسی سالیانه قبلا” بطور رسمی با مالک پروژه یا نماینده ایشان هماهنگ شده و پس از توافق ، حکم ماّموریت به بازرس مربوطه ابلاغ می گردد.

 

  • 2- عملیات بازرسی مراقبتی:

 

  • تقریبا” در بیشتر استانداردها و قوانین بین المللی ارگانیک و سالم (عملیات خوب کشاورزی) ، اجرای عملیات بازرسی مراقبتی بخصوص در مورد پروژه های با ریسک بالاتر توصیه شده است. البته این مورد تا حدود زیادی به نظر مسئول واحد بازرسی و مدیرفنی شرکت بازرسی نیز بستگی دارد. بدین ترتیب پس از تایید فرد مسئول در شرکت بازرسی ، تاریخ و زمان اجرای عملیات بازرسی مراقبتی قبلا” بطور رسمی با مالک پروژه یا نماینده ایشان هماهنگ شده و پس از توافق ، حکم ماّموریت به بازرس مربوطه ابلاغ می گردد.

 

  • 3 – عملیات بازرسی بدون اطلاع:

 

  • همانطور که از نام آن مشخص است ، بدلایل مختلف از جمله ریسک بالای یک پروژه یا حتی بازرسی های رندوم سالانه و با تشخیص مسئول واحد بازرسی یا مدیرفنی شرکت بازرسی ، الته بدون هرگونه هماهنگی قبلی با مالک پروژه یا نماینده ایشان ، عملیات بازرسی با حکم ماموریت به بازرس مربوطه ابلاغ و حتی شرایطی خاص مانند “نمونه گیری الزامی” نیز در آن قید می گردد.

اجرای عملیات بازرسی نیازمند آمادگی جسمانی ، تجربی و علمی بازرس بوده و شامل مراحل اصلی و پیچیده ای است که مطابق شرایط هر پروژه شاید کمیت آن متفاوت باشد ولی از نظر کیفی برای کلیه پروژه ها یکسان است.

از وظایف بازرس می توان به کنترل کلیه مستندات ، انطباق آزمایی وضعیت مورد ادعا با شرایط موجود در پروژه ، مصاحبه تخصصی با مالک پروژه یا نماینده ایشان ، بررسی شرایط فیزیکی و مدیریتی پروژه ، نمونه برداری و … اشاره کرد.