شرکت پارس گواه گستر

آنالیز

آنالیز

برای انجام هرگونه آنالیز مورد نظر ، ابتدا بایستی نمونه برداری تخصصی به انجام برسد. ارسال نمونه‌ها بهمراه فرم درخواست آنالیزهای مورد نظر توسط واحد بازرسی از طریق یکی از دفاتر شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) به آزمایشگاه دارای تاییدصلاحیت یا همکار سازمان ملی استاندارد انحام می گیرد.

نوع آنالیزهای مورد نظر براساس استانداردهای درخواستی (بعنوان مثال قوانین ارگانیک یا استانداردهای عملیات خوب کشاورزی) کاملا” متفاوت خواهد بود. بهرحال پس از دریافت نتایج ، مستندات به واحد ارزیابی جهت بررسی و ثبت در پرونده تحویل می گردد.