شرکت پارس گواه گستر

خط مشی پارس گواه

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در زمینه کنترل ، بازرسی و صدور گواهی نامه برای کلیه محصولات کشاورزی  سالم و ارگانیک ، مدل نظام مديريت كيفيت خود را براساس استاندارد ملی ایران به شماره 17020 انتخاب و اهداف زير را سر لوحه كار خود قرار داده است.  

  • – پايبندي به اخلاق حرفه اي و اجتماعي با تأكيد بر درستكاري ، رازداري و رعايت بي طرفي و استقلال و اعلام نظر حرفه ای در بازرسي ها
  • – جذب نیروهای انسانی آموزش دیده و دارای سوابق اخلاقی مثبت و تلاش جهت افزایش دانش سازمانی و سطح رضایت مندی کارکنان
  • – درك بيشتر نيازمنديهاي مشتريان و تلاش جهت دستيابي به سطح رضایت آنان
  • – ايجاد مكانيزم هائي برای افزایش سهم بازار با کاهش هزینه ها  و ارتقاء کیفیت