شرکت پارس گواه گستر

ارتباطات حرفه ای

ارتباطات حرفه ای

ارتباطات حرفه ای شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) بر پایه دو اصل تعامل سازنده همراه با احترام متقابل بنا نهاده شده است. در این رابطه همکاری گسترده ای در سطوح ملی و بین المللی با سازمان ها و نهادها ، انجمن ها و تشکل ها ، شرکتهای همکار و همچنین متخصصین ایجاد و با اهداف طولانی مدت در حال پیگیری است.