شرکت پارس گواه گستر

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) خط مشی کیفیت خود رابر مبناي بكارگيري توانمنديهاي فنی ومهندسي و ارائه خدمات با كيفيت بر اساس استانداردها و مقررات ملی و بین المللی به كارفرمايان محترم و بمنظور دستیابی به کیفیت در سطح عالی و همچنین رضایتمندی مشتریان بشرح ذیل اعلام می نماید.

  • – رعایت اصول اخلاقی، حرفه ای، استقلال ، بی طرفی ، رازداری و تلاش در جهت افزايش اعتماد مشتریان
  • -تعهد به رعايت قوانين و مقررات ملي و بین المللی و سایر الزامات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
  • -تعهد به بهبود مستمر کلیه فرآيندهای شرکت در جهت خدمات رسانی بهتر و نتیجتا” افزایش سهم بازار

مديريت شركت بر آن است که ضمن پياده سازي مديريت كيفيت بر مبنای استاندارد ملی ایران به شماره 17020 و بهبود فرآيندهاي خود، اهداف کیفیت شرکت را محقق سازد.