شرکت پارس گواه گستر

معرفی

معرفی شرکت پارس گواه گستر

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) با گردهم آوردن گروهی از متخصصین ملی و بین المللی – دارای حدود یک دهه تجارب حرفه ای- در زمینه های کنترل ، بازرسی و صدور گواهی نامه محصولات ارگانیک – سالم ،  توانسته است شرایطی ویژه برای ارائه خدمات تخصصی در محیطی مملو از اعتماد متقابل بین کلیه طرفین از تولید کننده تا مصرف کننده را ایجاد نماید.