شرکت پارس گواه گستر

IPCM

– IPM/FFS و IPCM

 

– محصولات تولید شده به روش  IPM/FFS

 

همانطور که از نام روش IPM = Integrated Pest Managment   به معنی “مدیریت تلفیقی آفات” پیداست ، در این روش استفاده از نهاده ها خصوصا” در دفع آفات نباتی امکان پذیر ولی محدود ، با آموزش قبلی و تحت کنترل می باشد.

سطح جدیدی از  مدیریت تلفیقی آفات (IPM)  با رویکرد  مشارکتی  برای اجرا در سطح کشاورزان کوچک و جوامع محلی با عنوان  مدیریت مشارکتی  (به  اختصار  (IPM/FFS   از دهه 80 میلادی به عنوان برنامه اصلی امنیت و سلامت غذا در بسیاری از کشور ها  در حال اجرا است.

شیوه مدرسه در مزرعه (IPM/FFS) به  عنوان شیوه مناسبدر فرآیند اجرا ، ترویج و توسعه مبانی کشاورزی پایدار در شرایط مختلف بهره برداری طراحی و ارایه شده که به عنوان روشاصلی توسعه کشاورزی پایدار در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از جمله ایران در حال پیگیری می باشد . مدرسه در مزرعه ،فرآیندی است مبتنی بر مشارکت و ظرفیت سازی  بهره‌برداران در مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات کشاورزی در مناطق و مراحل مختلف تولید از آماده سازی ، کاشت ، داشت تا برداشت .

یک  مدرسه در مزرعه  شامل یک متخصص FFS و یک گروه کاری سازماندهی شده متشكل از 25 نفر  از بهره‌برداران محلي است. در سایت های مدرسه در مزرعه به صورت عملی فرآیند مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصول را  در قالب یک دوره کامل زراعی طی دو یا سه فصل فراگرفته و توسعه می دهند. گروه کاری مدرسه در مزرعه  به صورت داوطلبانه از طريق ابزار مشاركتي توسط خود جامعه و یا بر اساس ویژگی ها و شاخص های خاص موضوع کاری در هر منطقه انتخاب می شوند.

 – محصولات تولیدشده به روش  IPCM

 

فرآيند عملياتي توسعه كشاورزي پايدار ،  از طریق تحول در نظام جامع اطلاعات کشاورزی در جهت توانمند سازی بهره‌برداران در سطوح جوامع محلی به ویژه بهره‌برداران خرد امکان پذیر است . در جهت حصول به این هدف ، فرآیند های متنوعی در حال پیگیری است که از جمله  آن می توان به مدل مدیریت مشارکتیIPCM  با عنوان  مشارکت سیستمی جوامع محلی در مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصول به عنوان استراتژی اصلی برای تحقق امنیت و سلامت غذا  و توسعه کشاورزی پایدار و حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک اشاره کرد.

نحوه اجرای IPCM

در این مدل فرآیند اجرا از طریق ایجاد سایت های مدرسه در مزرعه کشاورزان  که بر اساس شاخص های اکوسیستمی  و ویژگی‌های خاص در  هر منطقه  و اولویت‌های تولید طراحی می شوند ،  صورت می‌گیرد. در این واحدها ، فرآیند سیستمی جامع تحقیق-توسعه (R&D) پیاده می شود که در آن  با شاخص عملیاتی تجزیه و تحلیل کشت‌بوم‌های زراعی ، تکتیک‌های مدیریت مزرعه‌ای با تمرکز بر افزایش شاخص‌هاي اقتصادي توليد (مديريت بهره‌وري هزينه-درآمد) در قالب الگوی مدیریت جامع مزرعه از طریق نظام مدارس مزرعه ای (FFS=Farmers Field School) پياده مي‌شود . در اين فرايند ، گروه‌های بهره‌بردار ، توانمند‌‌شده و مدیریت توسعه اهداف را از طریق  تصميم گيري پایدار و بدون ریسک ، کشاورزان  براي اقدام مناسب در مديريت مزرعه در قالب تشکل‌ها و گروه‌های محلی با کمترین دخالت و هزینه‌های دولتی برعهده خواهند داشت . 

در این راهبرد علاوه بر طراحی سناریو های اقلیمی ، الگو های کاشت محصول براساس مدیریت آب در هر منطقه نیز به دست خواهد آمد . گروه های آموزش دیده در هر منطقه در قالب تشكل‌های محلی ساماندهي شده و همزمان توسط خود این گروه‌ها فرآیند طراحی نظام نظارت ، اجرا و توسعه را در قالب برنامه ریزی و حمایت‌های فنی-اداری برعهده خواهند داشت .

 

در این زمینه اقدامات گسترده ای از سالها پیش توسط “مدیریت طرح ملی تولید محصولات سالم و ارگانیک” از زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی در معاونت تخقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی اجرا و در حال پیگیری است. محصولات تولیدشده به روش‌های مندرج در بالا دارای بالاترین پتانسیل جهت بازرسی و دریافت گواهی‌نامه معتبر براساس استانداردها و قوانین ملی-بین المللی در حوزه کشاورزی ارگانیک و عملیات خوب کشاورزی (GAP)خواهند بود.