شرکت پارس گواه گستر

گروه کشاورزی ارگانیک

گروه کشاورزی ارگانیک (ICS)

در بسیاری از مناطق و کشورها ، تولیدکنندگانی در مقیاس کوچک و تعداد زیاد وجود دارند که یک یا چند نوع محصول خاص آن منطقه را به روش مدیریت کشاورزی مشترک تولید می کنند. یکی از اقداماتی که همواره در زمینه متحدالشکل کردن این تولیدکنندگان به انجام می رسد ، فرم دهی آنها در قالب تعاونی ها ، اتحادیه ها ، شرکتهای سهامی عام و تشکل های کشاورزی و گروه کشاورزی ارگانیک بوده است.

مطمئنا” دریافت خدمات بازرسی و گواهی نامه ارگانیک برای تک تک این تولیدکنندگان بسیار هزینه‌بر و شاید دور از ذهن باشد. به همین دلیل ، در برخی استانداردها و قوانین ارگانیک و با هدف کاهش هزینه ها ، امکان بازرسی و صدور گواهی نامه مشترک برای گروهی از تولیدکنندگان کوچک تامین شده است.

بدین ترتیب مجموعه تولید کنندگان که شاید قبلا” در قالب یک تعاونی یا تشکل فرم دهی شده باشند ، در داخل محموعه تیم هایی را جهت مانیتورینگ و همچنین مراقبت از نحوه تولید و انطباق آن با الزامات استاندارد یا قوانین ارگانیک مورد نظر و با عنوان سیستم کنترل/بازرسی داخلی (ICS)  ایجاد می نمایند. این تیم ها شامل تعدادی بازرسین داخلی می باشد که هر بازرس در طی دوره تولید وظیفه بررسی و ثبت شرایط تولید تعدادی کشاورز یا تولیدکننده را برعهده خواهد داشت. تخصصی ، نداشتن هرگونه نسبت با تولیدکنندگان تحت نظارت و اطمینان از عدم وجود شرایط “تضاد منافع” برای احراز پست هر یک از بازرسان الزامی است .

قانون ارگانیک اتحادیه اروپا (EU) و به تبع آن استاندارد ملی ارگانیک ایران (ISIRI-11000) در بخش پیوست‌”ت” ، شرایط بازرسی و صدور گواهی نامه برای گروهی از تولیدکنندگان و با هدف حمایت از تولیدات ارکانیک در مقیاس کوچک  را تشریح کرده است.

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) نیز با اجرای عملیات بازرسی و گواهی چندین پروژه گروه کشاورزی در استان های مختلف ایران بزرگ ، طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور گواهی نامه را در دو بخش ملی و بین‌المللی برای تولید محصولات ارگانیک به روش “گروه کشاورزی” فراهم نموده است.